Sushikok Zoë Escher, Bella Center 2012

Sushikok Zoë Escher, Bella Center 2012

©Sushikok & sake sommelier Zoë Escher, http://zoeescher.com/